info@judiscom.mn 976 - 51 - 263314 Холбоо барих

ШҮҮГЧ Л.УГТАХБАЯРТ “НЭЭЛТТЭЙ САНУУЛАХ” САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ ОНОГДУУЛАВ


Шүүхийн сахилгын хорооноос шүүгч Л.Угтахбаярт "нээлттэй сануулах" сахилгын шийтгэл оногдуулсан хянан үзэх хуралдааны тогтоол хуулийн хүчин төгөлдөр болсон тул шийдвэрийг нийтэлж байна. 

Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай хуралдааны магадлалыг  бүрэн эхээр: Шүүхийн сахилгын хороо (judiscom.mn)

Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай хуралдааны хяналтын тогтоолыг бүрэн эхээр: https://judiscom.mn/site/decision_full/184