info@judiscom.mn 976 - 51 - 263314 Холбоо барих

ШҮҮГЧ Б.МӨНХБАЯРТ “НЭЭЛТТЭЙ САНУУЛАХ” САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ ОНОГДУУЛАВ


Шүүхийн сахилгын хорооны 2022 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн 139  дугаар магадлалаар шүүгч Б.Мөнхбаярт  цалингийн хэмжээг гурван сар 20 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл оногдуулсан шийдвэрийг гомдлын дагуу Хянан үзэх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд "нээлттэй сануулах" сахилгын шийтгэл болгон өөрчилсөн тогтоол хуулийн хүчин төгөлдөр болсон тул шийдвэрийг нийтэлж байна. 

Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай хуралдааны магадлалыг  бүрэн эхээр: https://judiscom.mn/site/decision_full/153

Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай хянан үзэх хуралдааны тогтоол бүрэн эхээр: https://judiscom.mn/site/decision_full/154