info@judiscom.mn 976 - 51 - 263314 Холбоо барих

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНИЙ САХИЛГЫН ЗӨРЧЛИЙН ТАЛААРХ ӨРГӨДӨЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ, САХИЛГЫН ХЭРЭГ ҮҮСГЭХ ШАЛГАХ, ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ