info@judiscom.mn 976 - 51 - 263314 Холбоо барих

УЛСЫН ИХ ХУРАЛД ШҮҮХИЙН САХИЛГЫН ХОРОО 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГАА ХҮРГҮҮЛЛЭЭ