info@judiscom.mn 976 - 77113838 Холбоо барих

"ХАРИЛЦАА, ХАНДЛАГА, ЁС ЗҮЙ ТҮҮНИЙ ҮР НӨЛӨӨ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА


Шүүхийн сахилгын хороо, Хуульчдын холбоотой хамтран  2023 онд тус хорооны гишүүд болон албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөсний дагуу  Харилцаа, хандлага, ёс зүй түүний үр нөлөө" сэдэвтэй сургалт зохион байгууллаа. 

Сургалтыг Хууль зүйн ухааны докторант Ц.АЗБАЯР багш удирдан явуулав.  Хувь хүний уур амьсгал,  харилцаа хандлага, ажлын байрны ёс зүй, түүний үр нөлөөний талаар мэдээлэл өглөө.