info@judiscom.mn 976 - 77113838 Холбоо барих
ENMNG

АЖЛЫН АЛБА 2023 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА


Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.2.13-т “Сахилгын хорооны ажлын албаны хагас, бүтэн жилийн ажлын тайланг сонсох” гэж заасны дагуу Ажлын албаны 2023 оны эхний хагас жилийн тайлангаа өнөөдөр буюу /2023.06.30/-ны өдөр танилцууллаа.

Шүүхийн сахилгын хорооны Ажлын алба өнгөрсөн хугацаанд хууль тогтоомж дүрэм журамдаа нийцүүлэн, хийж гүйцэтгэсэн ажил, үйл ажиллагааны явц болон үр дүнгээ Сахилгын хорооны дарга, гишүүд, албан хаагчдадаа танилцуулж, санал хүсэлтийг сонслоо.