info@judiscom.mn 976 - 51 - 263314 Холбоо барих

ШҮҮГЧ Г.ЭНХТУНГАЛАГТ “НЭЭЛТТЭЙ САНУУЛАХ” САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ ОНОГДУУЛАВ


Шүүгч Г.Энхтунгалагт “нээлттэй сануулах” сахилгын шийтгэл оногдуулав

Шүүхийн сахилгын хорооноос шүүгч Г.Энхтунгалагт "нээлттэй сануулах" сахилгын шийтгэл оногдуулсан хянан үзэх хуралдааны тогтоол хуулийн хүчин төгөлдөр болсон тул шийдвэрийг нийтэлж байна. 

Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай хуралдааны магадлалыг  бүрэн эхээр: https://judiscom.mn/site/decision_full/349